Biện Pháp Lấy Tại Thông Tin Tài Khoản Tinycat99 Khi Bạn Quên Mật Khẩu Đăng Nhập

Nếu như khách hàng lỡ quên Mật khẩu tài khoản Tinycat99 thì sẽ lấy lại bằng phương pháp nào đây? Nếu nhập mật khẩu sai quá 3 lần thì thông tin tài khoản của gia đình sẽ tạm bợ bị khóa cho đến khi người chủ gọi tới để...

Read more...